Dnia 21 czerwca 2024 roku, o godzinie 8:30, w Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się od poloneza, który uczniowie zatańczyli na dziedzińcu szkoły. Po tańcu wszyscy uczestnicy przeszli do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się część oficjalna.

Podczas ceremonii, po przemówieniach dyrektora szkoły i zaproszonych gości, nastąpiło rozdanie świadectw. Zostały wręczone również nagrody oraz stypendia naukowe i sportowe Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

„Standardy ochrony małoletnich” to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania w Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego (dziecka, ucznia). Dokument określa organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania, zasady opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy i wiele innych.

W konstruowaniu ,,Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

  1. w Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich;
  2. wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest osobą krzywdzoną;
  3. podejmowane postępowanie nie może naruszać praw małoletniego;
  4. małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłym oraz rówieśnikami;
  5. małoletni wiedzą, do kogo się zwracać i prosić o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych;
  6. rodzice/opiekunowie prawni małoletnich poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania bez stosowania krzywdzenia oraz potrafią uczyć zasad bezpieczeństwa.

Dziś, po uroczystej mszy świętej, społeczność Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie zebrała się przed pomnikiem Jana Matusiaka, aby złożyć kwiaty i oddać hołd swojemu patronowi. Wydarzenie to miało szczególny charakter, ponieważ podczas uroczystości nastąpiło również przekazanie sztandaru nowemu chorążemu. Symboliczny moment przekazania sztandaru stanowił wyraz kontynuacji tradycji i wartości, które patron szkoły reprezentuje. Uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście uczestniczyli w ceremonii, podkreślając wagę pamięci i szacunku dla historii oraz wzajemnego wsparcia w szkolnej społeczności.

W Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie został zorganizowany konkurs fotograficzny pod hasłem „Przyroda w obiektywie”. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności fotograficzne, uwieczniając piękno otaczającej ich przyrody. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a nadesłane prace zachwycały różnorodnością ujęć i pomysłowością. Najlepsze fotografie zostały wyróżnione i nagrodzone, a ich autorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.