Szkoła w Ostrowąsie została założona w 1914r. i mieściła się w wynajętym prywatnym lokalu.

Pierwszą nauczycielką była Anna Nitecka, która pracowała w placówce zaledwie kilka miesięcy, gdyż wybuchła I wojna światowa.

Z inicjatywy mieszkańców wsi w okresie od 1914 – 1918 były prowadzone zajęcia w domach prywatnych przez wynajętego nauczyciela.

Po skończonej okupacji niemieckiej, ponownie uruchomiono szkołę w sali plebanii i zorganizowano 4 klasy. Uczęszczało do niej 85 dzieci.

Działalność szkoły została przerwana po wybuchu II wojny światowej.

Po wojnie przez długi okres czasu szkoła nie miała swojego budynku. Zajęcia odbywały się w wynajętych lokalach.

W 1953r. podniesiono stopień organizacyjny szkoły, zorganizowano siedem klas i uczyło już czterech nauczycieli.

Dopiero od 1961 roku szkoła posiada swój własny budynek. Na początek z czterema izbami lekcyjnymi. Zespół nauczycielski zostaje powiększony o jednego nauczyciela.

Kompleksowa modernizacja i rozbudowa szkoły nastąpiła w 2000r. Oddano wówczas do użytku szereg nowych pomieszczeń oraz salę gimnastyczną.