KLASYFIKACJA PÓŁROCZNA
Poinformowanie rodziców w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania.Do 2 stycznia 2024 r.
Wystawienie przewidywanych ocen w dzienniku lekcyjnym w kolumnie „Przewidywana ocena”.Do 30 stycznia 2024 r.
Powiadomienie rodziców o przewidywanej ocenie opisowej uczniów klas I –III oraz ocenach z zajęć edukacyjnych uczniów klas IV – VIII.Do 30 stycznia 2024 r.
Wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania.Do 30 stycznia 2024r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja półroczna.2 lutego 2024r.
Zebranie z rodzicami7 lutego 2024 r.
KLASYFIKACJA ROCZNA
Poinformowanie rodziców o w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub braku podstaw do klasyfikacji i obniżonej ocenie z zachowania.Do 13 maja 2024r.
Wystawienie przewidywanych ocen w dzienniku lekcyjnym w kolumnie „Przewidywana ocena”.Do 29 maja 2024r.
Powiadomienie rodziców o przewidywanej ocenie opisowej uczniów klas I –III oraz ocenach z zajęć edukacyjnych uczniów klas IV – VIII.Do 3 czerwca 2024r.
Wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania.Do 11 czerwca 2024r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja półroczna.14 czerwca 2024r.