TERMINY SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMITERMIN SPOTKANIA
UWAGI
1.5 września 2023r. – kl I- VIII godz. 17.00
2.19 października 2023r.
3.7 grudnia 2023r.
4.7 lutego 2024r. Zebranie ogólne
7.21 marca 2024r.
8.25 kwietnia 2024 r.
9.14 czerwca 2024r.