Skład Samorządu Szkolnego

Paweł Błaszczak

Zofia Wiśniewska

Kornelia Pokorzyńska

Opiekunowie Samorządu:
mgr Magdalena Wojciechowska
mgr Mateusz Jadczak