Kalendarium z życia

Księdza Kanonika

Jana Matusiaka

„A żył w skromności i pokorze,

ogarniał sercem wszystkich z nas.

Dzielił się każdą kromką chleba

I dla każdego znalazł czas”.

Urodził się 15 lutego 1937 roku

w Milejowie, w powiecie Turek,

w rodzinie rolniczej.

Rodzicami Jego byli Antoni

i Marianna z domu Bielska.

Ochrzczony został 21 lutego 1937 roku w kościele parafialnym w Tokarach.

Był piątym z kolei dzieckiem w rodzinie:

1. Józef

2. Kazimierz

3. Anna Genowefa

4. Wacława

5. Jan Antoni

6. Kazimiera-Zdzisława.

W 1945 roku rozpoczął naukę w

7-letniej wówczas Szkole Podstawowej w Tokarach.

W wieku 9 lat został ministrantem

w parafialnym kościele.

Swą ministrancką posługę pełnił

do 1956 roku.

W latach 1951-52 uczęszczał

do Niższego Seminarium Duchownego we Włocławku, które przerwał ze względu na ciężkie warunki materialne rodziny.

Od 1952 roku uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Turku, które ukończył 2 czerwca1956 roku, uzyskując świadectwo dojrzałości.

W tym samym roku wstąpił

do Wyższego Seminarium

Duchowego we Włocławku.

Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Włocławskiej 24 czerwca 1962 roku z rąk biskupa Antoniego Pawłowskiego.

16 stycznia 1979 roku uzyskał tytuł magistra teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pełnił posługę duszpasterską wikariusza:

· Parafia Błaszki (zastępstwo) 1-25.08.1962 r.

· Parafia Mazowsze – 25.08.1962 – 04.08.1964 r.

· Parafia Działyń – 04.08.1964 – 03.08.1965 r.

· Parafia Kliczków M. – 03.08.1965 – 30.08.1967 r.

· Parafia Brześć Kujawski – 30.08.1967 – 24.08.1968 r.

· Parafia Przedecz – 24.08.1968 – 30.06.1971 r.

· Parafia Konin-Morzysław – 30.06.1971 – 30.06.1973 r.

· Parafia Grzegorzew – 30.06.1973 – 01.07.1974 r.

· Parafia Kikół – 01.06.1974 – 15.06.1977 r.

· Parafia Chodecz – 15.06.1977 – 15.06.1978 r.

Dnia 15 .06.1978 r. został Wikariuszem Zarządcą Parafii Narodzenia NMP w Ostrowąsie.

Dnia 25.09.1978 został Administratorem tejże parafii. Funkcję proboszcza parafii w Ostrowąsie objął 23.10.1986r.

Od 26.10.1994 do 23.10.2003 pełnił funkcję Wicedziekana Dekanatu Aleksandrowskiego. Dnia 26.08.1986 r. został kanonikiem otrzymał prawo używania rokiety i mantoletu.

Ks. Jan Matusiak zmarł 18 marca 2006 roku w Ostrowąsie.

Ks. Jan tytan pracy

O jednych ludziach szybko zapominają.

O innych wiersze piszą i pieśni śpiewają.

O  Nim się mówi – to była postać znana

Naszego proboszcza Ks. Jana

Wśród kujawskich pól, gdzie odbija się zorza ranna

Obrała sobie Ostrowąs za stolicę Najświętsza Panna.

Jej domem od wieków kościółek skromny i ubogi.

W jego dostojne mury

Zawitał ksiądz ubogi i szczery z natury.

A stało się to z tej racji,

Że miał przygotować obraz do koronacji

Była w nim osobowość taka

Jakby sam był podobny do żebraka

Dla tej piękniej chwalebnej sprawy

Wziął się do pracy, zakasał rękawy.

Pracowity, pokorny i skromny z natury

Miał serce godne królewskiej purpury.

Kiedy na skronie M.B. założył Prymas Glemb

Na tam nie kończył, to był wstęp

Ciągle taki skromny i ubogi

Rozpoczął budowę  Różańcowej Drogi.

Chociaż czuł się źle, ufał Opatrzności Bożej

Pracował niestrudzenie, ze zdrowiem było gorzej

Rzekł do niego Bóg czasu wiosennego

Czas Ci zdać rachunek z włodarstwa swego

Na łożu śmierci jeszcze się z Bogiem targuje-

Że czuje się świetnie, jeszcze popracuje

Mój Boże kochany, mój Boże drogi

Ja jestem dopiero w połowie Różańcowej Drogi

Podaruj mi chociaż jedno lato

A ja Ci Różańcową Drogę ofiaruję za to

Czas Ci odpocząć, natrudziłeś się wiele

Tak ciężko pracując w ostrowąskim kościele

Za to coś uczynił. Ja cię wynagrodzę

Rannym spacerem po Tej Świętej Drodze.

Byłeś człowiekiem niezwykłej pracowitości

Wielkiego serca, bezgranicznej miłości

Wzorem dla każdego prostego człowieka

Który jej pragnie i na nią czeka

Wierzymy w to Świętej Pamięci Janie

Że Twoje imię w tych murach na zawsze zostanie

Oby te i następne pokolenia

Czerpały siłę z Twojego imienia.

Czesław Żywiczka

(były nauczyciel j. polskiego i historii

 w PSP Ostrowąs)