Obowiązki pedagoga szkolnego pełni mgr Katarzyna Kazik

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Wtorek 8:15 – 15:15
Czwartek 8:20 – 15:20

Obowiązki pedagoga specjalnego w szkole pełni mgr Kinga Madajczyk

Godziny pracy pedagoga specjalnego:

czwartek12:15-15:30
piątek13:45-15:30

Od dnia 13.02.2023 r. obowiązki psychologa w szkole pełni mgr Justyna Marjańska

Godziny pracy psychologa:

Środa10:30 – 14:30
Czwartek12:30 – 14:40