Archiwa Światowy Dzień Ziemi - Szkoła Podstawowa im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie

1szkoła3
02668r14
previous arrow
next arrow

,,Nie dziedziczymy Ziemi po naszych rodzicach, my ją pożyczamy od naszych dzieci"

Planeta Ziemia – miejsce życia roślin, zwierząt i człowieka – to świat ogromny, ostatecznie
niezbadany i tajemniczy. Od wieków człowiek podpatrując przyrodę starał się żyć w zgodzie z jej
prawami. Jednakże rozwój cywilizacji, a zwłaszcza dążenie do wygodniejszego życia,
powoduje ciągle …

Realizujemy projekty:


Do góry