,,Nie dziedziczymy Ziemi po naszych rodzicach, my ją pożyczamy od naszych dzieci”

Planeta Ziemia – miejsce życia roślin, zwierząt i człowieka – to świat ogromny, ostatecznie
niezbadany i tajemniczy. Od wieków człowiek podpatrując przyrodę starał się żyć w zgodzie z jej
prawami. Jednakże rozwój cywilizacji, a zwłaszcza dążenie do wygodniejszego życia,
powoduje ciągle narastające zagrożenie dla istot żywych na Ziemi. To my ludzie zakłóciliśmy
„prawa” dżungli, lasów, mórz, jezior i łąk.
Światowy Dzień Ziemi, to dzień, który jednoczy myśli ludzi na całym świecie wokół Naszej Planety.
Uczniowie uczcili go apelem i posadzeniem krzewu , który jest symbolem naszego wkładu w jej odnowę.