Dyrektor szkoły informuje, że 27 lutego 2023 roku ruszają zapisy dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej

im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły do 31 marca 2023 roku.

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz wnioski i zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej szkoły https://sp.ostrowas.eu/ oraz w sekretariacie