REKRUTACJA 2021/22 -

KOMUNIKAT

Dyrektor szkoły informuje, że 28 lutego 2022 roku ruszają zapisy dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej

im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły

do 31 marca 2022 roku.

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz wnioski
i zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej szkoły https://sp.ostrowas.eu/ oraz w sekretariacie.