ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 15 STYCZNIA 2021 r. – Szkoła Podstawowa  im. Mikołaja Kopernika w Brzanie

ZARZĄDZENIE  NR  3/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie

z dnia 27 stycznia 2022r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.