ZAPROSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych z POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO do udziału

Drużynowym Konkursie Matematycznym “Kłódka”.
Konkurs odbędzie się 11 czerwca 2024 roku w siedzibie naszej szkoły.
Konkurs obejmuje wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową nauczania matematyki wymienione w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty w aneksie 2023/2024.
    Do 15 kwietnia 2024 roku każda szkoła powinna zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie przesyłając kartę zgłoszenia na adres mailowy: m.jadczak@sp.ostrowas.eu 
Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Fotorelacja z roku 2022

Fotorelacja z roku 2023