9 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka odbyła się pierwsza edycja Gminnego Konkursu Matematycznego „Kłódka 2022” dla ósmoklasistów. W konkursie wzięło udział 15 uczniów, podzielonych na trzyosobowe zespoły, z terenu gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski. Konkurs miał charakter innowacyjny, nie polegał na rozwiązaniu podręcznikowych zadań, lecz sprawdzał umiejętność pracy zespołowej oraz rozwiązywania logicznych zagadek. Część zadaniowa była podzielona na dwa etapy: drużynowy oraz indywidualny. W etapie drużynowym każdy zespół musiał znaleźć szyfr, służący do otworzenia skrzynek, zamkniętych na tytułowe kłódki. W skrzynkach znajdowały się zadania egzaminacyjne, z którymi uczniowie zmierzyli się w drugim, indywidualnym etapie. Po podliczeniu punktów zdobytych w każdym etapie, klasyfikacja prezentuje się następująco

I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach
II miejsce: Szkoła Podstawowa im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie
III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Opokach

Wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom GRATULUJEMY! Mamy nadzieję, że zobaczymy się również w przyszłym roku szkolnym!