W związku ze zmianą harmonogramu przywozów i odwozów uczniów od dnia 02.01.2023 r. do Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie został zaktualizowany plan pełnienia dyżurów.