W Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie przeprowadzono zbiórkę karmy dla zwierząt i dostarczono ją do lokalnego schroniska „Cztery Łapy”. Ta inicjatywa miała na celu wsparcie potrzebujących zwierząt oraz promowanie empatii i odpowiedzialności społecznej wśród uczniów.