W Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka tłusty czwartek był dniem pełnym radości i tradycji. W ramach obchodów tego wyjątkowego dnia, do szkoły przybyła tradycyjna kujawska koza, wzbudzając uśmiechy i zachwyt uczniów. Rada Rodziców zakupiła pyszne pączki, które rozdawane na godzinie wychowawczej, dodając słodkiego smaku temu wyjątkowemu dniu. Odbył się także bal karnawałowy, na którym wszyscy mogli wspólnie tańczyć i bawić się w karnawałowym nastroju. Dzień ten pozostanie na długo w pamięci uczniów i nauczycieli jako czas radości i wspólnego świętowania.