Od 21.02.2022 roku nastąpi powrót do szkół uczniów klas VI – VIII i do nauki stacjonarnej! Przypominamy o obowiązku sprawdzenia planu zajęć!