28 września dzieci z klasy 1 podczas zajęć lekcyjnych uczestniczyły w zabawach badawczych rozwijających zmysły. Lekcja była okazją do integracji zespołu klasowego i przyniosła dzieciom wiele radości.