EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

10 czerwca odbył się w naszej szkole egzamin na kartę rowerową. Klasa czwarta wykazała się swoimi wiadomościami i umiejętnością jazdy na rowerze. Nad przebiegiem egzaminu czuwał: p. Krzysztof Ciarkowski ze straży gminnej w Aleksandrowie Kujawskim. Przeprowadzono egzamin sprawdzający 7 uczniom z klasy czwartej po wcześniejszym zaliczeniu testu teoretycznego. Czwartoklasiści kolejno odpowiadali na pytania z przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy, znajomości znaków drogowych. Po części teoretycznej przystąpili do egzaminu praktycznego, zakres którego obejmował: zatrzymanie się na znaku stop, jazdę przez skrzyżowanie na drodze podporządkowanej , przez skrzyżowanie na drodze z pierwszeństwem przejazdu, manewr skrętu w lewo, slalom. Oceniano też technikę jazdy na rowerze i odpowiednie wyposażenie roweru.

Uczniowie byli dobrze przygotowani do egzaminu, który przebiegał sprawnie. Poradzili sobie zarówno z teorią, jak i praktyką.

Podczas apelu szkolnego uczniowie otrzymają karty rowerowe.

Było dużo emocji, stresu ale też ogromna satysfakcja ze zdanego egzaminu.

Gratulujemy dzieciom i życzymy bezpiecznej jazdy na rowerach.

Magdalena Wojciechowska