EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

15.06.2024 r. odbył się w naszej szkole egzamin na kartę rowerową. Nad przebiegiem egzaminu czuwał: p. Janusz Rudnicki i p. Krzysztof Ciarkowski ze straży gminnej w Aleksandrowie Kujawskim oraz mł.asp. p. Karolina Majewska z Komendy Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Przeprowadzono egzamin sprawdzający 12 uczniom z klasy czwartej po wcześniejszym zaliczeniu testu teoretycznego. Zdający kolejno odpowiadali na pytania z przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy, znajomości znaków drogowych. Po części teoretycznej przystąpili do egzaminu praktycznego, zakres którego obejmował: zatrzymanie się na znaku stop, jazdę przez skrzyżowanie na drodze podporządkowanej , przez skrzyżowanie na drodze z pierwszeństwem przejazdu, manewr skrętu w lewo, slalom. Oceniano też technikę jazdy na rowerze i odpowiednie wyposażenie roweru. Uczniowie byli dobrze przygotowani do egzaminu, który przebiegał sprawnie. Poradzili sobie zarówno z teorią, jak i praktyką. Podczas apelu szkolnego uczniowie otrzymają karty rowerowe. Było dużo emocji, stresu ale też ogromna satysfakcja ze zdanego egzaminu.

Gratulujemy dzieciom i życzymy bezpiecznej jazdy na rowerach

Magdalena Wojciechowska