W zeszłym miesiącu uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w klasowym konkursie „Marzec Miesiącem Matematyki 2022”. W każdy wtorek i czwartek na holu szkolnym wyświetlane były prezentacje, które przybliżały uczniom tematy nieobjęte podstawą programową. Dodatkowym zadaniem było przygotowanie gazetki klasowej, która łączyła matematykę z przedmiotami prowadzonymi przez wychowawców poszczególnych klas.

Konkurs na gazetkę klasową:

I – Klasa VI

II – Klasa IV

III – Klasa VII

Podsumowanie całościowe:
I miejsce – Klasa IV

II miejsce – Klasa VII

III miejsce – Klasa VI

Gratulujemy Wszystkim Uczestnikom! Dziękujemy za udział i już zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach matematycznych!