W ramach zajęć przyrodniczo-plastycznych dzieci z klasy 1 wykonały pracę prezentującą leśne grzyby. Praca ta poprzedzona została pogadanką na temat grzybów jadalnych i trujących oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą nieznajomość grzybów zdatnych do jedzenia dla nas ludzi.