Uczniowie klasy trzeciej mieli szczególne zadanie domowe z edukacji przyrodniczej – założenie hodowli fasoli. Celem pracy było poznanie: czynników potrzebnych do kiełkowania i wzrostu rośliny oraz etapów dojrzewania rośliny. Dzieci prowadziły hodowle przez około 3 tygodnie według zaprezentowanej im instrukcji. Oto efekty tej hodowli.