Dziś, po uroczystej mszy świętej, społeczność Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie zebrała się przed pomnikiem Jana Matusiaka, aby złożyć kwiaty i oddać hołd swojemu patronowi. Wydarzenie to miało szczególny charakter, ponieważ podczas uroczystości nastąpiło również przekazanie sztandaru nowemu chorążemu. Symboliczny moment przekazania sztandaru stanowił wyraz kontynuacji tradycji i wartości, które patron szkoły reprezentuje. Uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście uczestniczyli w ceremonii, podkreślając wagę pamięci i szacunku dla historii oraz wzajemnego wsparcia w szkolnej społeczności.